Pembagian Zina
Perbuatan zina adalah perbuatan hina yang sangat dilarang dalam agama