Kuliah Broadcasting IDS Menghasilkan Lulusan Profesional
Melanjutkan untuk kuliah bagi semua para pelajar SMA dan SMK