Bertaubat Setiap Hari Dengan Istigfar
Hakikat manusia sebagai makhluk yang terkena sifat khilaf dan lupa,