Indah Berjilbab
Wanita muslimah adalah wanita yang beragama islam dan menjalankan hidupnya sesuai dengan syari’at islam yang Allah SWT wahyukan dalam al-qur’an, juga menjalankan sunnah Rosulullah SAW. Wanita yang dalam kesehariannya senantiasa menjaga perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Wanita yang senantiasa menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Wanita yang senantiasa menjalankan islam walaupun banyak rintangan yang dihadapi. Diantara sekian banyak perintah Allah SWT untuk wanita, salah satunya adalah menutup aurat dengan berjilbab. Jilbab yang dikenakan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’at. Tak hanya sekedar pakaian yang menempel, jilbab juga merupakan identitas bagi wanita muslim. Dengan berjilbab,seorang wanita menjadi termotivasi untuk senantiasa menjalankan islam dan dapat lebih menjaga diri dari kemaksiatan. Berjilbab juga bisa menghindarkan wanita dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Allah SWT berfirman dalam al-qur’an surat al-ahzab ayat 59 yang artinya : Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.Al-ahzab: 59)   Perintah berjilbab juga terdapat dalam al-qur’an surat An-nur ayat 31 yang artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”(QS.An-nur : 31)   Demikianlah jilbab diperintahkan untuk wanita. Banyak hikmah yang dapat diambil dari berjilbab. Wanita menjadi terjaga kehormatannya,dan wanita menjadi semakin berharga dengan berjilbab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *