Doa rakyat untuk para koruptor..
Terkutuk Engkau Wahai Para Koruptor Kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini tentulah seharusnya mengurus segala sesuatu yang dimiliki oleh alam ini, oleh negara ini agar lebih berkembang dalam hal yang positive baik dalam segi pemerintahan ataupun dalam segi kemasyarakatan. Negara indonesia ini adalah negara yang agraris yang mempunyai tanah yang sangat subur,,, orang bilang tanah kita tanah syurga tongkat dan kayu jadi tanaman. Anugerah yang sangat indah untuk negara ini,,, Sebagai masyarakat bawah penulis merasa iba terhadap negara tercinta ini, tidak adanya pemerataan yang adil sehingga rakyat yang melarat semakin melarat, yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin, ini adalah dampak dari para pemimpin yang dhalim yang menghamburkan uang negara, para koruptor dan pemimpin yang tidak adil. Allah telah mengisyaratkan dalam al-qur’an tentang bobroknya suatu negara apabila dalam negara tersebut sudah tidak mengindahkan aturan-aturan Allah swt. Ini terjadi di indonesia negara yang kita cintai.. Mau dikemanakan nasib rakyat dan masa depan bangsa ini? Marilah kita tengadahkan tangan seraya memohon kepada allah swt untuk negri tercinta ini,,, Doa Ya allah berilah kemakmuran di negara tercinta ini, berilah kami pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah ya allah sadarkanlah pemimpin yang dhalim yang tak adil, yang ada di negri ini, ya allah jika mereka tak sadar Musnahkanlah Mereka dari dunia ini, terkutuklah engkau wahai para pemimpin yang tidak adil, wahai para koruptor yang bejad, ya allah potonglah tangan para koruptor agar mereka tidak mengambil lagi uang negara, ya allah patahkan kedua kakinya agar dia tidak bisa berjalan untuk mengambil uang rakyat, Yaallah Bisukanlah kelukanlah lidah dan lisan mereka yang koruf dan pemimpin yang tak adil, berilah kemudahan kepada kami untuk menjadi orang yang shaleh yang berguna bagi nusa dan bangsa.. 'Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ãli sayyidina Muhammad'. Ya Allah, berilah hati yang bersih, semangat dan penuh percaya diri. Ya Allah, lancarkanlah segala urusan sesuai harapanku. Ya Allah, berilah rezki yang banyak dan barokah. Aamiin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *