Manusia itu rupanya air
Sejak kapan ? Ya, sejak diciptakannya Adam wa Hawa :).
Mengenali Keputihan Pada Wanita
Keputihan merupakan sekresi vaginal pada wanita, keputihan itu sangatlah lazim
Tips Menunda Penuaan Dini (Kerutan Pada Wajah)
Sejatinya manusia tidak ada yang sempurna dan sebuah penuaan (timbulnya