Tanda-Tanda Hati Yang Mati
Allah Swt memberikan bekal bagi manusia sebagai khalifah fil Ard