Syarat-Syarat Diterimanya Amal Ibadah
Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Swt tentu ia tidak