Sejarah Tahun Hijriah
Dalam masyarakat Arab jaman dahulu sebelum datangnya Islam, sudah mengenal