Lupa Bilangan Rakaat Ketika Shalat
Sering sekali kita alami dalam beribadah kepad Allah SWT khusunya