Apakah Ayat Al-Qur’an Yang Terakhir Turun
Ayat dan surat dalam Al-Quran Al-Karim turun kepada nabi Muhammad