Adab Ketika Mau Masuk Masjid
Mesjid merupakan tempat untuk beribadah bagi semua umat islam yang