Adab-Adab Menuju Masjid
Masjid adalah tempat suci bagi umat Islam yang di dalamnya