Adab Dalam Buang Hajat (BAB dan BAK)
Agama Islam mengatur segala perkara dalam kehidupan manusia baik hal