Ketika Di Rumah Terdapat Penghuni Syurga
      Setiap Insan (Manusia) tentunya menghendaki adanya keharmonisan